اولین نشست تخصصی انجمن نمایش

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان استان تهران؛نشست تخصصی اعضای انجمن نمایش سازمان بسیج هنرمندان استان تهران درمورخه۹۵/۰۴/۲۴ ازساعت۱۵ الی ۱۷ برگزارشد.

دراین جلسه اعضای انجمن نمایش درسال جدید ایده های خودرا جهت پیشرفت این انجمن بیان فرمودند ودرپایان اعضاء مصوباتی هم داشتند.

وهمچنین جلسه ونشست تخصصی فیلم امروزبه تاریخ۹۵/۰۴/۲۸ ازساعت۱۵ الی ۱۷ جهت بررسی موضوعات،طرح ها وآثار ارائه شده برای حمایت از تولیدوچگونگی برپایی کارگاه ها برگزارمی گردد.

IMG_1236 IMG_1237 IMG_1242 IMG_1243

 


پاسخ دهید

دیدگاه شما