ما توانسته،می توانیم وهمه می آیم

1458

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان استان تهران؛جمع کثیری از هنرمندان بسیجی استان تهران ضمن تاکید برحضور مقتدرانه وپرشور خود در روز انتخابات ازهمه ی هم میهنان وملت سرافرازایران عزیزاسلامی با شایستگی به حضور حداکثری پای صندوق های راًی برای عزت و سربلندی کشورعزیزمان.وماًیوس نمودن دشمنان این کهنه دیار،افتخارآفرین با وحدت کلمه   “ما توانسته و می توانیم وهمه می آیم”دعوت به حضور آگاهانه وانتخاب شایسته نمودند.


پاسخ دهید

دیدگاه شما