همایش مسئولین کانونها وانجمن های ادبی هنری به همراه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج هنرمندان استان تهران

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان استان تهران؛دومین همایش مسئولین محترم کانونها و انجمن های ادبی هنری به همراه هیئت اندیشه ورز این سازمان با حضور جانشین محترم سازمان بسیج هنرمندان کشور جناب آقای جمیری و مدیرمحترم تعلیم وتربیت سازمان حاج آقا نجفی  به منظور هم افزایی وتعامل و بصیرت افزایی دربین مدیران کانونها وانجمن های ادبی هنری وهم چنین آشنایی با دیگر اعضاء و زیر گروه ها در سر پنجه های کانونها با بررسی پیشنهادات ارائه شده در نشست تخصصی که از ساعت۸/۳۰ صبح آغازگردید در ابتدا حسین نادری ریاست محترم سازمان بسیج هنرمندان استان تهران ضمن خیر مقدم به حاضرین اشاره به مسائل روز و وظیفه ی که بر گردان احاد اعضای این سازمان با رشادتی واز خود گذشتگی که شهدای حریم امنیت ومدافعان حرم از خود به نمایش گذاشتند وظیفه  و رسالت هنری مان را سنگین تر می کنند.مدیران انجمن های ۹گانه و کانونها در حضور جانشین محترم سازمان بسیج هنرمندان کشور گزارشی از فعالیت ها وتعاملات خود درسال های گذشته و سال۹۷ ارائه دادند و نیز با بررسی موانع ومشکلات پیش رو خواستار توجه بیشتر سازمان مرکزی به استان تهران شده اند ودر ادامه جناب آقای جمیری جانشین محترم سازمان بسیج هنرمندان کشور مطالبی در خصوص اهداف وبرنامه های آتی این سازمان و راهکارهای مناسب برای ارتقاء وپیشرفت کانونها مطرح کردند.

ودر پایان حاج آقانجفی مدیر محترم تعلیم وتربیت افزود که در بحث تعلیم وتربیت مسئولیت فقط برعهده ی مدیر نمی باشد بلکه تک تک شما هنرمندان مسئول هستید و باید گفتارمان هم با عمل یکی باشد تا حرفایمان تاثیرگذار و اثربخشی داشته باشد.

این همایش با اقامه نماز جماعت ظهر و پذیزایی نهار به اتمام رسید.

گزارش تصویری:

IMG_1083 IMG_1117 IMG_1132 IMG_1164 IMG_1250 IMG_1253 IMG_1287 IMG_1302 IMG_1472 IMG_1485 IMG_1494 IMG_1507 IMG_1534 IMG_1606

IMG_1532 IMG_1646 IMG_1654IMG_1658


پاسخ دهید

دیدگاه شما