نشست هم اندیشی مسئولین کانونها وانجمن های ادبی هنری به همراه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج هنرمندان استان تهران

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان استان تهران؛سومین نشست هم اندیشی وتوانمندسازی مسئولین محترم کانونها و انجمن های ادبی هنری به همراه هیئت اندیشه ورز این سازمان با حضور سردارحسن زاده فرماندهی محترم سپاه حضرت سیدالشهداء(علیه السلام)استان تهران به منظور هم افزایی وتعامل و بصیرت افزایی دربین مدیران کانونها وانجمن های ادبی هنری وهم چنین آشنایی با دیگر اعضاء و زیر گروه ها در سر پنجه های کانونها با بررسی پیشنهادات ارائه شده در نشست تخصصی که از ساعت۹صبح آغازگردید در ابتدا حسین نادری ریاست محترم سازمان بسیج هنرمندان استان تهران ضمن خیر مقدم به فرماندهی محترم سپاه سیدالشهداء(علیه السلام)و حاضرین اشاره به مسائل روز و وظیفه ی که بر عهده ی احاد اعضای این سازمان با رشادتی واز خود گذشتگی که شهدای حریم امنیت ومدافعان حرم از خود به نمایش گذاشتند وظیفه  و رسالت هنری مان را سنگین تر می کنند وسپس به معرفی نخبگان عرصه ادبی  هنری استان که دراین همایش حضور داشتند پرداخت وبعداز ایشان تعدادی از مسئولین محترم کانونها وانجمن های ادبی هنری در حضور سردار حسن زاده گزارشی از فعالیت ها وتعاملات خود درسال های گذشته و سال۹۷ ارائه دادند و نیز با بررسی موانع ومشکلات پیش رو با ارائه پیشنهادات خواستار توجه بیشتر به این سازمان شده اند ودر ادامه سردار حسن زاده فرماندهی محترم سپاه حضرت سیدالشهداء(علیه السلام)استان تهران ضمن قدردانی از زحمات هنرمندان بسیجی وتشکر از دیدگاه هایی که در عرصه ادبی هنری مطرح شد افزوند هنر مهم ترین ابزار برای فرهنگ سازی ومقابله با گسترش فرهنگ غربی است وباید اسلامی ایرانی غالب شود.جایگاه هنر از دیدگاه مقام معظم رهبری در ارتباط با آسیب های اجتماعی باید مقابله فرهنگ منحط غربی باشد وباید فرهنگ ایرانی اسلامی غالب شود. باید به همه ی ابعاد هنر توجه شود وهنرانقلابی باید به زیبای بیان گردد و پیروزی وسربلندی ملت را روایت کنند.

همچنین در ادامه مدیر امور انجمن های ادبی هنری سازمان جناب آقای دکتر شهریاری به تبین دستورالمعل تقویت وتوسعه انجمن ها وایجاد شبکه نخبگان هنری،ادبی بسیجی پرداخت که برنامه صبح با اقامه نماز جماعت ظهر و پذیرایی نهار به پایان رسید و برنامه عصر از ساعت ۱۳ تا ۱۵ دومین نشست هیئت اندیشه ورز که نخبگان این هیئت با طرح موضوع یک مسئله از موانع پیش رو در کانونها وانجمن ها که راه حل آن را نیز ارائه نمودند.

گزارش تصویری:

IMG_2943

IMG_2772 IMG_2783 IMG_2788 IMG_2791 IMG_2803 IMG_2824 IMG_2836 IMG_2844 IMG_2850 IMG_2888 IMG_2925  IMG_2972 IMG_2981 IMG_3005 IMG_3030 IMG_3045


پاسخ دهید

دیدگاه شما