گزارش تصویری نقش هنرمندان در بازسازی واقعه غدیر و جنگ شادی در دهه امامت و ولایت

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان استان تهران؛همزمان با عید سعید قربان آغاز دهه امامت و ولایت تا عید غدیر، علاوه بر نقش هنرمندان کانونهای قرچک و ورامین مشترک،فیروزکوه،رباط کریم،شهریار،پاکدشت،اسلامشهر،پیشوا،شهرری،ملارد در بازسازی واقعه غدیر با هنرمندان خویش به همراهی انجمن نمایش استان ایفای نقش کردند.

به همت کانونهای بسیج هنرمندان شهرستانهای بهارستان،دماوند،باقرشهر،شهرقدس،شهریار،رباط کریم،ملارد،اسلامشهر با همکاری انجمن های ادبی هنری استان شامل؛نمایش،آواها ونواها،ادبیات داستانی،فیلم در برپایی مراسمات جشن و سرور جنگ شادی امامت در شب و روز و شام عید غدیرخم به همراه میز خدمت نقش آفرین بودند.

 

گزارش تصویری:

image_2019_8_24-14_36_18_990_J3e

گزارش تصویری نقش هنرمندان در بازسازی واقعه غدیر و جنگ شادی در دهه امامت و ولایت

image_2019_8_24-15_29_47_651_KdK

گزارش تصویری نقش هنرمندان در بازسازی واقعه غدیر و جنگ شادی در دهه امامت و ولایت

image_2019_8_24-15_29_46_582_oMv

گزارش تصویری نقش هنرمندان در بازسازی واقعه غدیر و جنگ شادی در دهه امامت و ولایت

image_2019_8_24-15_15_57_801_YJd

گزارش تصویری نقش هنرمندان در بازسازی واقعه غدیر و جنگ شادی در دهه امامت و ولایت

image_2019_8_24-15_15_55_321_cwF

گزارش تصویری نقش هنرمندان در بازسازی واقعه غدیر و جنگ شادی در دهه امامت و ولایت

image_2019_8_24-15_38_25_697_ks7

گزارش تصویری نقش هنرمندان در بازسازی واقعه غدیر و جنگ شادی در دهه امامت و ولایت

image_2019_8_24-14_35_10_133_hyT

گزارش تصویری نقش هنرمندان در بازسازی واقعه غدیر و جنگ شادی در دهه امامت و ولایت

image_2019_8_24-14_35_9_538_NR0

گزارش تصویری نقش هنرمندان در بازسازی واقعه غدیر و جنگ شادی در دهه امامت و ولایت /میز خدمت

image_2019_8_24-15_38_22_932_rCt

گزارش تصویری نقش هنرمندان در بازسازی واقعه غدیر و جنگ شادی در دهه امامت و ولایت

image_2019_8_24-15_38_23_618_I3i

گزارش تصویری نقش هنرمندان در بازسازی واقعه غدیر و جنگ شادی در دهه امامت و ولایت

image_2019_8_24-15_15_41_519_Lpa

گزارش تصویری نقش هنرمندان در بازسازی واقعه غدیر و جنگ شادی در دهه امامت و ولایت

image_2019_8_24-15_38_26_65_6LJ

گزارش تصویری نقش هنرمندان در بازسازی واقعه غدیر و جنگ شادی در دهه امامت و ولایت

image_2019_8_24-14_34_59_872_EWp

گزارش تصویری نقش هنرمندان در بازسازی واقعه غدیر و جنگ شادی در دهه امامت و ولایت

image_2019_8_24-14_35_7_278_Kdg

گزارش تصویری نقش هنرمندان در بازسازی واقعه غدیر و جنگ شادی در دهه امامت و ولایت

image_2019_8_24-15_15_53_777_A6c

گزارش تصویری نقش هنرمندان در بازسازی واقعه غدیر و جنگ شادی در دهه امامت و ولایت

image_2019_8_24-15_16_6_769_Gin

گزارش تصویری نقش هنرمندان در بازسازی واقعه غدیر و جنگ شادی در دهه امامت و ولایت


پاسخ دهید

دیدگاه شما