نشست انجمن های ادبی هنری استان تهران برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان استان تهران؛همزمان با آغاز دهه امامت و ولایت نشست انجمن های ادبی هنری سازمان بسیج هنرمندان استان تهران شامل:انجمن فیلم،ادبیات داستانی،نمایش،عکس برگزار شد.

در این نشست ها ضمن اهدای احکام مدیران واعضای انجمن ها ، به بررسی فعالیت های انجمن های ادبی هنری درفصل اول با توجه به شیوع ویروس کرونا که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی صورت گرفت پرداختند وبرای فصل دوم برنامه های خود را با مصوب نمودن برنامه های مناسبتی وبا توجه به وضعیت کرونا در ایام محرم وهفته دفاع مقدس با تولید محتوا،برنامه و انعکاس در شبکه های اجتماعی وفضای مجازی برنامه های فوق را عملی سازنند.

گزارش تصویری نشست ها:

“انجمن ادبیات داستانی”

نشست انجمن های ادبی هنری استان تهران برگزار گردید نشست انجمن های ادبی هنری استان تهران برگزار گردید نشست انجمن های ادبی هنری استان تهران برگزار گردید نشست انجمن های ادبی هنری استان تهران برگزار گردید نشست انجمن های ادبی هنری استان تهران برگزار گردید نشست انجمن های ادبی هنری استان تهران برگزار گردید

“انجمن عکس”

نشست انجمن های ادبی هنری استان تهران برگزار گردید نشست انجمن های ادبی هنری استان تهران برگزار گردید نشست انجمن های ادبی هنری استان تهران برگزار گردید نشست انجمن های ادبی هنری استان تهران برگزار گردید نشست انجمن های ادبی هنری استان تهران برگزار گردید

 

 

“انجمن فیلم”

نشست انجمن های ادبی هنری استان تهران برگزار گردید نشست انجمن های ادبی هنری استان تهران برگزار گردید نشست انجمن های ادبی هنری استان تهران برگزار گردید نشست انجمن های ادبی هنری استان تهران برگزار گردید نشست انجمن های ادبی هنری استان تهران برگزار گردید

“انجمن نمایش”

نشست انجمن های ادبی هنری استان تهران برگزار گردید نشست انجمن های ادبی هنری استان تهران برگزار گردید نشست انجمن های ادبی هنری استان تهران برگزار گردید نشست انجمن های ادبی هنری استان تهران برگزار گردید نشست انجمن های ادبی هنری استان تهران برگزار گردید

نشست انجمن های ادبی هنری استان تهران برگزار گردید

 

 


پاسخ دهید

دیدگاه شما