سخن سردبیر جشنواره سکانس بیداری استان تهران

Picture 1262

امیدرضا خیرخواه دبیر جشنواره سکانس بیداری

همانطور که می دانیم هنـر به عنوان مؤثرترین و رساترین وسیله در انتقال فرهنـگ و اندیشـه بوده و از آن در پذیرش عقـاید و خواست های یک ملت بر ملت های دیگر استفاده شده است. حضور گسترده ، پرشور و فعال بسیجیان در عرصه های فرهنگی و هنری کشور ، باعث می گردد تا با ارائه الگوهای ارزشمند و اصیل  بسترهای مناسب را جهت رشد و شکوفایی فرهنگ و ارزش های اسلامی و ملی ایجاد نموده و در تعامل با هجمه های فرهنگ های بیگانه ، خصوصاً فرهنگ منحط غرب، از گسترش آن جلوگیری نماید. به همین منظور سازمان بسیج هنرمندان جهت رشد و شکوفایی استعداد های هنری بسیجیان، شناسایی نخبگان هنری، ایجاد رقابت سالم و سازنده در بین هنرمندان بسیجی برای خلق آثار برجسته و شاخص اقدام به برگزاری چهارمین جشنواره فیلم کوتاه بسیج می نماید.

 


پاسخ دهید

دیدگاه شما